cvinnepracelinki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwikłane

to 5 postaci ludzkich powi±zanych ze sob±

Uwikłane

ok. 70 / 70 /80 cm - g±bka, różowy materiał

Uwikłane

ludzie uwikłani w relacje między sob±

Uwikłane

węzeł wydaje się nie możliwy do rozwikłania...

Uwikłane

 

Uwikłane

 

Uwikłane

 

Uwikłane

 

Uwikłane

 

Uwikłane

metka będ±ca swoistym autografem

Uwikłane

fragment

Uwikłane

fragment

Uwikłane

w BWA w Sanoku

Uwikłane

w BWA w Sanoku

Uwikłane

w BWA w Sanoku

Uwikłane

w BWA w Sanoku