cvinnepracelinki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

film

Miejsce zbrodni

realizacja w przestrzeni miejskiej

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

odnalezione ciało ze skrzydłami...

Miejsce zbrodni

aureola?

Miejsce zbrodni

tajemniczy zgon

Miejsce zbrodni

miejsce zabezpieczone i chronione przez czeską policję

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

czerwiec 2011, Ostrava, Czechy

Miejsce zbrodni

kolejna ofiara - lipiec 2011, Wiedeń, Austria

Miejsce zbrodni

na miejscu zbrodni ślady krwi, i pióra

Miejsce zbrodni

ofiara skoczyła z mostu, czy została z niego zepchnieta?

Miejsce zbrodni

lipiec 2011, Wiedeń, Austria

Miejsce zbrodni

lipiec 2011, Wiedeń, Austria

Miejsce zbrodni

lipiec 2011, Wiedeń, Austria

Miejsce zbrodni

lipiec 2011, Wiedeń, Austria

Miejsce zbrodni

lipiec 2011, Wiedeń, Austria

Miejsce zbrodni

lipiec 2011, Wiedeń, Austria

Miejsce zbrodni

kolejna ofiara odnaleziona w październiku 2011 w Krakowie

Miejsce zbrodni

parking przy Zakopiance, październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

wokół miejsca zbrodni odnaleziono dużą ilość białych piór

Miejsce zbrodni

kolejne niewyjaśnione okoliczności...

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

październik 2011, Kraków

Miejsce zbrodni

zabezpieczanie śladów